Remonty w roku 2015

 

Poniżej prezentujemy zamierzenia remontowe SM Księże Małe, których realizację zaplanowano na 2015r.

Obok planów podane jest zestawienie ilustrujące stan środków remontowych zgromadzonych na kontach poszczególnych nieruchomości.

Informacje te pozwolą zorientować się Państwu nie tylko w bieżących pracach remontowych, ale także jakich nakładów finansowych one wymagają

 

Tabela 1: Salda i odpis na fundusz remontowy

Tabela 2: Plan remontów budynków mieszkalnych

Tabela 3: Plan remontów zespołów garaży

Tabela 4: roboty finansowane z funduszu  remontowego  ogólnospółdzielczego

Tabela 5: Plan remontów lokali użytkowych

Utrzymanie terenów wspólnych – nieruchomości, drogi, place, mała architektura, zieleń

 

Uwagi:

W 23 marca 2015 zaplanowano rozpoczęcie budowy systemu wentylacji grawitacyjnej na klatce schodowej przy ul.Katowickiej 5. Prace potrwają około miesiąca. Po ich zakończeniu i zebraniu doświadczeń dotyczących kosztów, czasu trwania remontu oraz trudności technicznych występujących podczas prowadzonych prac przygotowane zostaną projekty obejmujące kolejne budynki: Chorzowska 14-38, Katowicka 24-64, Katowicka 27-45 oraz Opolska 65-91 i rozpocznie się stopniowa ich realizacja.

   
© ALLROUNDER