Remonty w roku 2016

 

Poniżej prezentujemy zamierzenia remontowe SM Księże Małe, których realizację zaplanowano na 2016 r.

Obok planów podane jest zestawienie ilustrujące stan środków remontowych zgromadzonych na kontach poszczególnych nieruchomości.

Informacje te pozwolą zorientować się Państwu nie tylko w bieżących pracach remontowych, ale także jakich nakładów finansowych one wymagają

 

Tabela 2: Plan remontów budynków mieszkalnych

Tabela 3: Plan remontów zespołów garaży

Tabela 4: roboty finansowane z funduszu remontowego ogólnospółdzielczego

 

 

   
© ALLROUNDER