Remonty w roku 2017

 

Poniżej prezentujemy zamierzenia remontowe SM Księże Małe, których realizację zaplanowano na 2017r.

Obok planów podane jest zestawienie ilustrujące stan środków remontowych zgromadzonych na kontach poszczególnych nieruchomości.

Informacje te pozwolą zorientować się Państwu nie tylko w bieżących pracach remontowych, ale także jakich nakładów finansowych one wymagają

 

Tabela 1: Salda i odpis na fundusz remontowy

Tabela 2: Wykonanie planu remontów budynków mieszkalnych

Tabela 3: Wykonanie planu remontów zespołów garaży

Tabela 4: Wykonanie planu remontów lokali statutowych

Tabela 5: Wykonanie planu remontów w lokalach użytkowych 

 

 

   
© ALLROUNDER