Regulaminy SM KM

 

 
Regulamin
Data aktualizacji
Regulamin udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy 13/12/2018
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków  17/12/2015
Regulamin wynajmu lokali użytkowych 29/10/2015
Regulamin korzystania z funduszu ogólnospółdzielczego na wymianę okien 24/09/2015
Regulamin Zarządu SM Księże Małe 26/05/2015
Regulamin porządkowy SM Księże Małe 20/11/2014
Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  28/08/2014
Regulamin przetargu lokali mieszkalnych  17/12/2013
Regulamin Rady Nadzorczej SM Księże Małe 15/06/2013
Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 21/06/2006
Regulamin podziału obowiązków między SMKM, a użytkowników lokali 30/03/2006
Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym 16/03/2006
Regulamin rozliczeń finansowych z Członkami SMKM z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych 17/03/2005
Regulamin zasad tworzenia i wykorzystania funduszu udziałowego 17/03/2005
Regulamin zasad tworzenia i wykorzystywania funduszu zasobowego 17/03/2005

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.pdf

19/01/2005

Regulamin gospodarki finansowej

25/11/2004 

Regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztu budowy

25/11/2004
Regulamin zamiany lokali mieszkalnych 25/11/2004
Regulamin Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej 04/11/2004
Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej  14/05/2004

 

 

   
© ALLROUNDER