Do góry

Remonty

Tutaj prezentujemy zamierzenia, plany oraz prace remontowe prowadzone na terenie SM Księże Małe, począwszy od roku 2014r. Obok planów zamieszczamy zestawienia ilustrujące stan środków remontowych zgromadzonych na kontach poszczególnych nieruchomości.

Informacje te pozwolą zorientować się Państwu nie tylko w bieżących pracach remontowych, ale także jakich nakładów finansowych one wymagają. Aby przybliżyć Państwu orientację w podanych zestawieniach będą one opatrzone stosownymi uwagami.

Wkrótce przygotowane zostaną plany wieloletnie.

Głównym problemem budynków mieszkalnych osiedla jest to, że zaprojektowano je bez łazienek oraz kuchni. Projekty architektoniczne z roku 1928 ich nie przewidywały, gdyż wszelkie usługi związanie z kąpielą oraz praniem bielizny miały być realizowane w centralnym budynku osiedla na Tarnogórskiej 1. Mieściła się tam bowiem łaźnia, pralnia suszarnia, magiel oraz najważniejszy element infrastruktury osiedla - kotłownia centralnego ogrzewania. Ze względu na to, że budynki mieszkalne zaprojektowano bez łazienek, nie wybudowano w nich systemu wentylacji grawitacyjnej, który był wówczas zbędny. Zabudowywanie loggii i adaptowanie ich na łazienki spowodowało zawilgocenie tych pomieszczeń a w konsekwencji przemarzanie niedocieplonych ścian i odpadanie tynków. Szacunkowe wyliczenia wskazują, że budowa systemu wentylacji grawitacyjnej, remonty ścian logii oraz odtworzenie tynków to koszt średnio 1-1,5 mln zł dla każdego budynku. Oznacza to konieczność zbierania składek funduszu remontowego przez około 20-30 lat.

Stan budynku przy ul.Tarnogórskiej 1 jest jeszcze gorszy. Od lat 90, kiedy to wywieziono na złom ostatnie magle i inne maszyny ponad 600m2 pustych pomieszczeń ulega postępującej degradacji.
Zarząd dokłada wszelkich starań aby uzyskać na remont wszystkich obiektów "unijne" pieniądze w ramach nowego programu rewitalizacji i termomodernizacji.

 
 
Powered by Phoca Download