Zieleń

 

Jedną z ważnych zalet i rozpoznawalnych cech osiedla jest otaczająca bloki mieszkalne zieleń. Zwracają na nią uwagę nie tylko mieszkańcy, ale każda osoba, która po raz pierwszy zawitała na Księżu Małym. Architekci projektując w roku 1930 osiedle zadbali o przyjazne otoczenie.

Obecnie budowane osiedla, ze względu na rachunek ekonomiczny, nie oferują tyle miejsca dla terenów zielonych

Powódź „stulecia" oraz stojąca przez niemal 3 tygodnie woda, która zalała osiedle, poczyniła duże zniszczenia w szacie roślinne osiedla.

Aby odtworzyć popowodziowe ubytki w roku 2000 opracowany został projekt rewitalizacji zieleni na osiedlu oraz w jego otoczeniu. Projekt ten nie został zrealizowany (pomimo wykonania części nasadzeń w latach 2000-2005).

Konieczna jest aktualizacja projektu oraz jego realizacja wspólnie z Zielenią Miejską, odpowiedzialną za utrzymanie pasa zieleni wokół osiedla

 

 

 

 

 Projekt rewitalizacji zieleni na osiedlu Księże Małe oraz na terenach przyległych.

   
© ALLROUNDER