Rewitalizacja zabytkowego osiedla

 

Rewitalizacja to kompleksowa odnowa części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku różnych przemian (gospodarczych, społecznych, ekonomicznych) utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Jej celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.

Pierwszą wrocławską dzielnicą, której rewitalizację rozpoczęto w 2007 roku jest Nadodrze, w przeważającej części zabudowane XIX-wiecznymi kamienicami. Remonty zabytkowych kamienic zapoczątkowały proces, w wyniku którego w dzielnicy tej pojawiło się wiele nowych zakładów rzemieślniczych, galerii sztuki i organizacji pozarządowych. Obecnie w planach wrocławskiej gminy jest rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego. Wydaje się, że nadszedł już czas, aby zwrócić uwagę urzędników miejskich na Księże Małe, które z uwagi na swój zabytkowy charakter i wartość architektoniczną na pewno na to zasługuje.

Mijany obojętnie przez wielu z nas budynek dawnej kotłowni, łaźni i pralni jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów naszego osiedla. Niegdyś, z racji pełnionych funkcji, najważniejszy budynek osiedla, całkowicie zmienił swą pierwotną funkcję. Zapoczątkowanie procesu rewitalizacji całego zabytkowego osiedla od tego właśnie budynku wydaje się najbardziej uzasadnione.

Patrząc na zaniedbane elewacje budynków trudno w to uwierzyć, że cały kompleks urbanistyczny osiedla, powstały przed słynną WUWą, jest modelowym wręcz przykładem modernizmu. Uczą się o nim i przyjeżdżają go oglądać kolejne roczniki studentów architektury.

Dlatego też nie powinno zbytnio dziwić, że stał się on tematem pracy dyplomowej studentki wydziału architektury Politechniki Wrocławskiej.

"Krzywy Komin"Rewitalizacja to ożywienie, próba nadania nowej funkcji podupadłym obiektom.

Przykład Nadodrza pokazuje, jak duże i pozytywne oddziaływanie na tkankę miejską mają centra kultury. Dobrze się stało, że proces ożywiania budynku przy ulicy Tarnogórskiej zapoczątkowało umieszczenie w jej przestrzeni filii biblioteki miejskiej.

Przykład Nadodrza pokazuje również, jak wielką rolę w procesie ożywiania mają lokalne organizacje pozarządowe i animatorzy kultury.

książka na KsiężuW ciągu ostatniego roku kierowniczce filii nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Fundacji Domek Kultury oraz wielu wolontariuszom, udało się ożywić osiedlowe alejki i wprowadzić zwyczaj cotygodniowego spotykania się podczas rozmaitych zajęć. Przygotowane przez nich projekty "Gotowi do STARtu" oraz "Książka na Księżu" zostały dobrze przyjęte, a mieszkańcy chętnie brali udział w proponowanych zabawach i wycieczkach, przekazując wiele miłych słów pod adresem organizatorów.

 

AnkietaChcemy zachęcić Państwa do wyrażania swoich opinii poprzez wypełnienie złączonej ankiety (oznaczonej logo Domku Kultury). Ma ona na celu zbadanie, jakie mają Państwo zainteresowania, jakich zajęć oczekują, w czym chcieliby wziąć udział. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza i wrzucenie go do pojemnika w aptece na ulicy Chorzowskiej. Państwa wypowiedzi weźmiemy pod uwagę przy tworzeniu kolejnych projektów dla mieszkańców Księża.

 

   
© ALLROUNDER