Budynek na Tarnogórskiej 1

 

Koncepcja rewitalizacji budynku oraz jego otoczenia

Koncepcja rewitalizacji dawnego budynku kotłowni, pralni i łaźni, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ulicy Tarnogórskiej 1 oraz zagospodarowanie okalającego go terenu stała się przedmiotem opracowania autorstwa firmy ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP .J.

Centralną część osiedla stanowi budynek starej kotłowni. Jest to najbardziej rozpoznawalny budynek osiedla. W jego okazałej bryle obok kotłowni, będącej fragmentem pierwszego we Wrocławiu systemu centralnego ogrzewania, architekci umieścili osiedlową łaźnię, pralnię i magiel.

Budynek ten wzniesiony został w 1 połowie XX wieku i wraz z sąsiednimi budynkami stanowi założenie urbanistyczne osiedla mieszkaniowego. Jest to budynek o charakterze przemysłowym – podkreślonym przez górujący nad obiektem komin. Jest murowany, niepodpiwniczony, o czterech nadziemnych kondygnacjach. W centralnej części budynku pierwotnie znajdowała się łaźnia i pralnia dla całego osiedla. Obecnie widać tu wiele elementów pozostałych po tej działalności (fragmenty instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, fragmenty okładzin ściennych i pozostałości innych instalacji).

Istniejąca funkcja budynku

Budynek obecnie pełni funkcję usługowo-handlową, w budynku znajdują się min: pomieszczenia biurowe administracji SM Księże Małe, dwie apteki, przychodnia, warsztat mechaniczny, biblioteka, część pomieszczeń jest nieużytkowana.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 1042,84 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Długość 56,56 m
Szerokość 33,23 m
Wysokość 16,20 m p.p.t.
Powierzchnia całkowita 1920,98 m2
Powierzchnia użytkowa 1855,82 m2

 

 

Koncepcja rewitalizacji otoczenia

Koncepcja rewitalizacja terenu obejmuje przywrócenie komunikacji wewnętrznej osiedla z ulicą Tarnogórską, wyprowadzenie ruchu samochodowego z wnętrza osiedla oraz nadanie przestrzeni publicznej i półpublicznej osiedla reprezentacyjnego oraz rekreacyjnego charakteru.

Założeniem wyjściowym jest połączenie ulic Tarnogórskiej i Katowickiej ciągiem pieszym przechodzącym przez wewnętrzną część osiedla. Od strony wschodniej wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny oddzielony od reszty założenia za pomocą trejaży. Centralnym elementem opracowania jest plac z projektowaną pergolą oraz reprezentacyjnymi elementami małej architektury, mający stanowić miejsce spotkań dla mieszkańców osiedla, który przechodzi wokół budynku dawnej kotłowni w stronę południową tworząc ciąg pieszy prowadzący do ogólnodostępnego miejsca kształtowania sprawności fizycznej na wolnym powietrzu „URBANFIT" mającego powstać w ramach budżetu obywatelskiego.

 

 

Koncepcja obejmuje także wyburzenie parterowego budynku usługowo-magazynowego istniejącego przy obiekcie dawnej kotłowni i przeniesienie jego funkcji usługowej na sąsiednią działkę przy nowo projektowanym ciągu pieszym.
Istniejące obiekty gromadzenia odpadów stałych zostaną przysłonięte przy zastosowaniu trejaży obsadzonych roślinnością zimozieloną. Projektuje się dodatkowo remont i przebudowę placu zabaw, wykonanie nowych ścieżek i chodników, elementy małej architektury (ławki, śmietniki etc), niezbędną towarzyszącą infrastrukturę techniczną (kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, monitoring) oraz rewitalizację istniejącej zieleni poprzez przycięcia, wycinki drzew w złym stanie sanitarnym i nowe nasadzenia. Koncepcja zakłada remont i przebudowę istniejących parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Miejsca parkingowe zostały zlokalizowane wzdłuż ulicy Tarnogórskiej oraz Górnośląskiej a także w wewnętrznej części, naprzeciw istniejących garaży.

 

   

 

Układ komunikacyjny
Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie z ul.Tarnogórskiej oraz Katowickiej. Na terenie projektuje się drogę wewnętrzną o szer. 3,5 m, spełniającą wymogi drogi p.poż., parkingi na 50 samochodów osobowych (miejsca o wymiarach 2,5x5m), 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m.

 

Konstrukcja nawierzchni

 • nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wykonana będzie z kostki betonowej i ażurowych płyt betonowych,
 • nawierzchnia chodników wykonana będzie z kostki granitowej lub betonowej/płyt betonowych, opcjonalnie ścieżki wirowe (poza głównymi ciągami). Chodniki ograniczone będą obrzeżem betonowym.
 • nawierzchnia ciągów pieszych wykonana będzie z płyt betonowych prefabrykowanych 200x80cm, kostki granitowej oraz pełnej cegły.

 

 

Ukształtowanie zieleni

Projektuje się wykonanie trawników oraz nasadzeń roślinności średniowysokiej i wysokiej. Teren biologicznie czynny stanowić będzie minimum 38,7% powierzchni całego terenu.

 

Przeznaczenie i program użytkowy adaptowanych pomieszczeń obiektu

W budynku znajdować się będzie:

 • lokal handlowo-usługowy
 • klub sportowy z siłownią
 • gabinety lekarskie
 • sala rehabilitacyjna
 • pomieszczenia biurowe
 • sala wielofunkcyjna
 • mediateka
 • atelier twórcy wraz z mieszkaniem
 • pomieszczenia techniczne i sanitariaty

 

Proponowane funkcje obiektu

Proponuje się przebudowę dawnego budynku kotłowni, pralni i łaźni na funkcję usługowo-handlowa spełniającą współczesne standardy użytkowania i zaspokajającą zapotrzebowanie społeczne.
Na parterze projektuje się sale do ćwiczeń sportowych z siłownią na antresoli wyposażoną w pomieszczenia szatniowe z łazienkami oraz pomieszczeniem obsługi klientów i socjalnym dla pracowników. Wydzielono również przestrzeń dla lokalu o charakterze handlowo-usługowym z osobnym zapleczem socjalnym. Przeprojektowano pomieszczenia pomocnicze spółdzielni, gdzie znajduję się teraz dodatkowa przestrzeń magazynowa oraz warsztat ślusarski.

Pierwsze piętro przeznaczone jest w całości na funkcje medyczną. Projektuje się gabinety lekarskie oraz sale rehabilitacyjne. Dodatkowo projektuje się pomieszczenia socjalne i biurowe oraz pomocnicze i magazynowe.

Na drugim piętrze po wschodniej stronie pionu komunikacyjnego projektuje się zespół pomieszczeń biurowych. Po drugiej stronie znajdować się będzie mediateka oraz sala wielofunkcyjna, spełniająca również rolę sali konferencyjnej oraz atelier twórcy. Forma projektowanej rozbudowy o salę wielofunkcyjną będzie nawiązywać do historycznej suszarni w tej samej lokalizacji.

Planowana jest rozbudowa budynku w rejonie głównego wejścia o zewnętrzny dźwig osobowy w konstrukcji stalowej, pokryty szkłem, w celu dostosowana obiektu dla osób niepełnosprawnych. Poprzez zastosowanie kontrastujących form nowoczesnej dobudowy, nienawiązujących charakterem do budynku, podkreślona zostanie jego forma historyczna.

Wnętrza

Planuje się remont i częściową przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania budynku do nowej funkcji. Przebudowę i remont wnętrz należy przeprowadzić zachowując charakter obiektu, poprzez pozostawienie jak największej ilości zachowanych pierwotnych elementów wystroju. W razie zamurowań wtórnych otworów drzwiowych zakłada się pozostawienie stylizowanych ościeży drzwiowych.

Prace remontowe

Spełniając wymagania dot. obiektów objętych ochroną konserwatorską, należy wykonać remont konserwatorski elewacji, uwzględniający:

 • wymianę stolarki okiennej (ze względu na zły stan techniczny i izolacyjność termiczną) na drewnianą, zespoloną, wykonaną na wzór historycznej,
 • wymianę wtórnej ślusarki drzwiowej na drewnianą nawiązującą charakterem do obiektu,
 • wymianę opierzeni, rynien i rur spustowych na cynkowo-tytanowe

 

Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Planowana inwestycja zakłada zachowanie historycznych walorów obiektu oraz jego formy architektonicznej z odtworzeniem detali zachowanej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą wtórnych elementów elewacji na wykonane na wzór historycznych oraz uzupełnienie wtórnych przemurowań w cokole elewacji w celu podkreślenia pierwotnej formy budynku. Zachowana zostaje istniejąca artykulacja elewacji, pozostawiając obiekt historycznie dostosowany do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

.

 

 

   
© ALLROUNDER