2016.05.05 - przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Chorzowskiej 18

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul Tarnogórskiej 1we Wrocławiu, ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Chorzowskiej 18 wraz z udziałem w częściach wspólnych wynoszącym 1,2082 %.

 1. Organizator przetargu:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej 1we Wrocławiu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187471, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy.

 1. Forma przetargu:

  Licytacja ustna.

 2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

  Dzień: 31 maj 2016r. Godzina: 1200

Miejsce: sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe z siedzibą przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 1. Określenie przedmiotu objętego przetargiem (adres, cechy lokalu):

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny zlokalizowany we Wrocławiu przy ul. Chorzowskiej 18/6. Lokal mieszkalny usytuowany jest na IV kondygnacji, w klatce schodowej nr 18 budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 14-38. Lokal mieszkalny składa się z: 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,70 m2 .

Z lokalem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej o powierzchni 12,25m2, zlokalizowanej w przyziemiu budynku, stanowiącej część nieruchomości wspólnej.

 1. Cena wywoławcza i wysokość postąpienia:

  Cena wywoławcza wynosi 143.200, 10zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 10/100). Wysokość postąpienia ustala się w wysokości 1.000zł (słownie: tysiąc złotych).

 2. Wysokość wadium oraz sposób i termin wpłacenia wadium:

Wysokość wadium ustala się w kwocie 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wymagane wadium wpłaca się na rachunek bankowy Spółdzielni: PKO BP S. A. 3O/Wrocław nr: 81 1020 5242 0000 2402 0018 1461,

z takim wyprzedzeniem, by przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na rachunku bankowym Spółdzielni.

 1. Termin i sposób wniesienia ceny ustalonej w wyniku przetargu:

  Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana, w ciągu 14 dni od daty przybicia przetargu, wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni: PKO BP S. A. 3O/Wrocław nr: 81 1020 5242 0000 2402 0018 1461

kwotę ustaloną w wyniku przetargu. Osobie wygrywającej przetarg zalicza się wpłacone wadium na poczet kwoty będącej wysokością ceny przetargowej.

 1. Sposób ogłoszenia wyników przetargu:

  Wyniki przetargu ogłasza Komisja Przetargowa przez odczytanie Protokołu z przetargu, po jego zatwierdzeniu, niezwłocznie. Wyniki przetargu ogłasza się przez podanie do publicznej wiadomości Protokołu z przetargu poprzez zamieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Spółdzielni.

 2. Możliwość unieważnienia przetargu:

  Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 3. Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem przetargu, jak i zainteresowane dodatkowymi informacjami, mogą zgłaszać się do Spółdzielni w godzinach pracy biura:

  w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 14.00,

  w czwartki, w godzinach od 9.30 – 16.00

  Informujemy również, iż warunkiem udziału w przetargu jest złożenie, najpóźniej przed jego rozpoczęciem, Oświadczenia zawierającego dane licytanta, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem przetargowym i akceptację jego postanowień, jak również potwierdzenie niewnoszenia żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu. Druk Oświadczenia dostępny jest w biurze Spółdzielni.

Telefony i adresy mailowe:

dział lokalowy: (71) 342 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sekretariat: (71) 342 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd SM Księże Małe

 

   
© ALLROUNDER