Aktualny skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Uchwałą 44/2018 z dnia 18.10.2018 wybrała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Połątkiewicza.

Piotr Połątkiewicz          - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lidia Górska                     - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karolina Froń                    - Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

Ryszarda Żukowska                - Przewodniczący

Magdalena Korysławska          - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Barbara Skomorowska-Pudłowska     - Przewodniczący Komisji

Marek Sobczyk                                - Członek Komisji

 

Z dniem 14.09.2018 r. do Rady Nadzorczej zostały przywrócone osoby powołane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2018 r. to jest:

Marek Sobczyk               - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lidia Górska                     - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karolina Froń                    - Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

Ryszarda Żukowska                - Przewodniczący

Magdalena Korysławska          - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Barbara Skomorowska-Pudłowska     - Przewodniczący Komisji

Piotr Połątkiewicz                            - Członek Komisji

 

 

ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM   W RADZIE NADZORCZEJ  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „KSIĘŻE MAŁE” 

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2018 r. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” odwołali ze składu Rady Nadzorczej czterech członków, dwóch członków złożyło rezygnację.

W celu uzupełnienia składu Walne Zgromadzenie powołało sześciu nowych członków do Rady Nadzorczej.

Marek Sobczyk               - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lidia Górska                     - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karolina Froń                    - Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA

Ryszarda Żukowska                - Przewodniczący

Magdalena Korysławska          - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Barbara Skomorowska-Pudłowska     - Przewodniczący Komisji

Piotr Połątkiewicz                            - Członek Komisji

 

RN  wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24.06.2017

Bogdan Koprek               - Przewodniczący Rady Nadzorczej                               

Elżbieta Wowrzeczka          - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                            

Zuzanna Słowińska            - Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA                                                                              

Ryszarda Żukowska          - Przewodniczący                                                                         

Małgorzata Sobczyk          - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI                                 

Leszek Fąfara                    - Przewodniczący Komisji                                                      

Barbara Krawczyk              - Członek Komisji

 

RN  wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 czerwca 2014r

Rada Nadzorcza VII kadencji

Lata: 2014 – 2017

1. Janusz Cuper

Przewodniczący

2. Rafał Kuczykowski

Zastępca Przewodniczącego

3. Zuzanna Słowińska

Sekretarz

4. Ryszarda Żukowska

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

5. Kamil Kwietniewski

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

6. Magdalena Łańcucka

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

7. Wiesław Jurasz

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

   
© ALLROUNDER