Aktualny skład Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe", wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 czerwca 2014r:

 

Rada Nadzorcza VII kadencji

Lata: 2014 – 2017

 

1. Janusz Cuper

Przewodniczący

 

2. Rafał Kuczykowski

Zastępca Przewodniczącego

 

3. Zuzanna Słowińska

Sekretarz

 

4. Ryszarda Żukowska

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

5. Kamil Kwietniewski

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

6. Magdalena Łańcucka

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

7. Wiesław Jurasz

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

   
© ALLROUNDER