Aktualny skład Rady Nadzorczej

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KSIĘŻE MAŁE" (2017-2020)

RN  wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24.06.2017

 

Bogdan Koprek               - Przewodniczący Rady Nadzorczej                               

Elżbieta Wowrzeczka          - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                            

Zuzanna Słowińska            - Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA EKONOMICZNO – REWIZYJNA                                                                              

Ryszarda Żukowska          - Przewodniczący                                                                         

Małgorzata Sobczyk          - Członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI                                 

Leszek Fąfara                    - Przewodniczący Komisji                                                      

Barbara Krawczyk              - Członek Komisji

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe", wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 czerwca 2014r

Rada Nadzorcza VII kadencji

Lata: 2014 – 2017

1. Janusz Cuper

Przewodniczący

2. Rafał Kuczykowski

Zastępca Przewodniczącego

3. Zuzanna Słowińska

Sekretarz

4. Ryszarda Żukowska

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

5. Kamil Kwietniewski

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

6. Magdalena Łańcucka

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

7. Wiesław Jurasz

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

   
© ALLROUNDER