Rady Nadzorcze poprzednich kadencji

 

Rada Nadzorcza I kadencji

Lata : 1995 – 1998

1. Zbigniew Koncewicz

Przewodniczący

2. Marcin Cieślikowski

Zastępca Przewodniczącego

3. Barbara Krawczyk

Sekretarz

4. Izabela Kreyczi

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

5. Krzysztof Skrzyniarz

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

6. Stanisław Mikołaczyk

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

7. Adam Czmuchowski

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

8. Leon Miniewicz

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

9. Bolesław Liniewicz

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

10.Zenon Morawski

Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej

11.Zdzisław Bęski

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

Rada Nadzorcza II kadencji

Lata: 1998 – 2001

1. Izabela Kreyczi

Przewodniczący

2. Marcin Cieślikowski

Zastępca Przewodniczącego

3. Małgorzata Pomorska

Sekretarz

4. Zdzisław Bęski

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

5. Jerzy Czarny

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

6. Halina Podralska

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

7. Adam Czmuchowski

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

8. Janusz Patejuk

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

9. Bolesław Liniewicz

Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej

10.Barbara Krawczyk

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

11.Jadwiga Pietkiewicz

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

Rada Nadzorcza III kadencji

Lata: 2001 – 2004

 

1. Witold Studniarczyk

Przewodniczący

 

2. Urszula Śliwińska

Zastępca Przewodniczącego

 

3. Małgorzata Pomorska

Sekretarz

 

4. Krystyna Diesner

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

5. Jadwiga Krokosińska

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

6. Agnieszka Karcz

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

7. Edward Łysak

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

8. Bogumiła Palczewska

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

9. Maria Bułhakowska

Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej

 

10.Zofia Dillenius

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

11.Henryk Nowakowski

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

 

Rada Nadzorcza IV kadencji

Lata: 2004 – 2008

 

1. Henryk Nowakowski

Przewodniczący

 

2. Zbigniew Kulewicz

Zastępca Przewodniczącego

 

3. Joanna Grześkowiak

Sekretarz

 

4. Elżbieta Wowrzeczka

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

5. Ewa Markowska

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

6. Waldemar Witczak

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

7. Adam Czmuchowski

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

8. Elżbieta Sagan

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

9. Julita Szczęsna-Rutkowska

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

10. Maria Bułhakowska

Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej

 

11. Barbara Krawczyk

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

12. Marek Galecki

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

 

Rada Nadzorcza V kadencji

Lata: 2008 – 2011

 

1. Ewa Markowska

Przewodniczący

 

2. Mariusz Czekała

Zastępca Przewodniczącego

 

3. Joanna Grześkowiak-Stepowicz

Sekretarz

 

4. Elżbieta Wowrzeczka

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

5. Monika Wadas

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

6. Zbigniew Kulewicz

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

7. Adam Czmuchowski

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

8. Julita Szczęsna­Rutkowska

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

9. Robert Drogoś

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

10.Barbara Krawczyk

Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej

 

11.Alicja Marszałek

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

12.Beata Cierniewska

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

 

Rada Nadzorcza VI kadencji

Lata: 2011 – 2014

 

1. Ewa Markowska

Przewodniczący

rezygnacja 15.06.2013

1a.Marek Galecki

Przewodniczący

od 27.06.2013r.

2. Mariusz Czekała

Zastępca Przewodniczącego
rezygnacja z funkcji Zastępcy Przewodniczącego 16.05.2013


rezygnacja 13.06.2013

3. Joanna Grześkowiak-Stepowicz

Sekretarz

rezygnacja 10.04.2014

4. Elżbieta Wowrzeczka

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

5. Monika Wadas

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 

6. Zbigniew Kulewicz

Członek Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

 rezygnacja 23.05.2014

7. Urszula Jędrzejowska

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 rezygnacja 15.01.2013

8. Maria Bułhakowska

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

9. Marek Galecki

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

 

10.Barbara Krawczyk

Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej

 

11.Beata Cierniewska

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

Sekretarz od 24.04.2014

12.Alicja Marszałek

Członek Komisji Społeczno-Samorządowej

 

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków SMKM 15 czerwca 2013 r.:

Paweł Łygan

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym

od 27.06.2013
rezygnacja 23.05.2014

Waldemar Witczak

Zastępca Przewodniczącego RN

oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

od 27.06.2013 do 23.05.2014

od 23.05.2014

Witold Studniarczyk

Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym

od 27.06.2013,
od 29.05.2014 Zastępca Przewodniczącego 

 

   
© ALLROUNDER