Uchwały Rad Nadzorczych

 

Szanowni Państwo,

W tej zakładce sukcesywnie publikowane są wyciągi z protokołów zebrań plenarnych i Prezydium kolejnych Rad Nadzorczych.

Wyciągi te zawierają porządek obrad oraz podjęte uchwały.

Jeśli Państwo wyrazicie ochotę dokładniejszego zapoznania się z tymi dokumentami, jak również z przebiegiem zebrań RN - zapraszamy do siedziby Spółdzielni na ul.Tarnogórską 1.

Jako Spółdzielcy macie Państwo prawo wglądu w dokumenty spółdzielni, a glównym ograniczeniem jest Ustawa o ochronie danych osobowych.

   
© ALLROUNDER