Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.03.17 - wyciąg z protokołu nr 4/2016

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich zebrań RN.
 4. Podjęcie uchwały o wznowieniu prac Komisji Kontrolnej powołanej uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2015 z dnia 28.04.2015r
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Zarząd SM pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały o udostępnienie przez Zarząd SM umowy na naprawę tynków budynek Chorzowska 14-38.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia przez Zarząd SM Radzie Nadzorczej protokołów i nagrań z rozpraw sądowych z powództwa p. M.S.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wyjaśnień przez Zarząd SM KM o udostępnieniu dokumentów RN KM członkom SM KM.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie żądania od Zarządu SM KM przedłożenia dokumentacji i złożenia wyjaśnień w sprawie zmiany Kancelarii Prawnej obsługującej SM.
 10. Wnioski Komisji GZM do Zarządu SM KM.
 11. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej.
 12. Zamknięcie obrad.
   
© ALLROUNDER