Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.05.05 - wyciąg z protokołu nr 9/2016

Uchwała nr 34/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie
zaopiniowania Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2015 roku

Rada Nadzorcza na podstawie § 34 ust. 3 statutu Spółdzielni „Księże Małe”, uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans Spółdzielni na dzień
31 grudnia 2015 r., zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

Uchwała Nr 35/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 maja 2016 r.,
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe" z działalności za rok 2015/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie § 34 ust. 3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, uchwala, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015, przygotowane przez czasowo powołany Zarząd.

 

Uchwała Nr 36/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 maja 2016 r.,
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” za okres od czerwca 2015 r. do 5 maja 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie § 34 ust. 11 statutu Spółdzielni „Księże Małe”, zatwierdza sprawozdanie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z działalności za okres od czerwca 2015 r. do 5 maja 2016 r.

 

Uchwała Nr 37/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 maja 2016 r., w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” za okres od czerwca 2015 r. do 5 maja 2016 r.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” na podstawie § 34 ust. 1 pkt.3 statutu Spółdzielni „Księże Małe”, zatwierdza sprawozdanie Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z działalności za okres od czerwca 2015 r. do 5 maja 2016 r.

 

Uchwała Nr 38/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 maja 2016 r., w sprawie zatwierdzenia na dzień 31 grudnia 2015 r. planu remontów przyjętego na rok 2015.

 

Rada Nadzorcza na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Spółdzielni „Księże Małe” uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza nie zatwierdza wykonania planu remontów na dzień 31.12.2015 r.

 

Uchwała Nr 39/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie przedłużenia okresu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 8. Statutu SM „Księże Małe”, ze względu na niewłaściwe umieszczenie na stronie internetowej przez portal „Gazety Wyborczej” informacji o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”, przedłuża okres składania ofert na stanowisko Prezesa Spółdzielni SM KM do dnia 24 maja 2016 r.

   
© ALLROUNDER