Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2016.05.12 - wyciąg z protokołu nr 10/2016

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich zebrań.
 4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 5. Omówienie spraw bieżących Zarządu.
 6. Omówienie spraw bieżących Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.

 

 

Uchwała Nr 40/2016

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2016r.
dotyczącą powołania Komisji w sprawie wyboru Prezesa Zarządu SM KM

 § 1

W związku z uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i dokonania wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” z dniem 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza powołuje Komisję w sprawie wyboru Prezesa Zarządu w następującym składzie:

 1. Ryszarda Żukowska – członek Rady Nadzorczej
 2. Magdalena Łańcucka – członek Rady Nadzorczej
 3. Zuzanna Słowińska – członek Rady Nadzorczej
 4. Wiesław Jurasz – członek Rady Nadzorczej
 5. Rafał Kuczykowski – członek Rady Nadzorczej
 6. Monika Pasiewicz – Radca Prawny

 § 2

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

   
© ALLROUNDER