Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.04.24 - wyciąg z protokołu nr 5/IV/2014

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

    2a. Wybór Sekretarza RN po rezygnacji z tej funkcji Pani J.Grześkowiak

  3. Przyjęcie protokołu RN 3/III/2014 z dn. 27.03.2014r.

  4. Wniosek Zarządu 06/04/2014 w przedmiocie zatwierdzenia opracowania Planu remontów wieloletnich SM Księże Małe. Identyfikacja potrzeb remontowych.

  5. Sprawy bieżące Zarządu.

  6. Sprawy bieżące RN.

  7. Zamknięcie zebrania.

 

Sesja Rady Nadzorczej, w której uczestniczyło 10 członków RN, odbyło się bez obecności Prezesa Zarządu (zwolnienie lekarskie).

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 8/04/2014 jednogłośnie dokonała wyboru B. Cierniewskiej na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

 

   
© ALLROUNDER