Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.05.23 - wyciąg z protokołu nr 7/V/2014

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów nr 4/IV/2014 z dnia 10-04-2014, 5/IV/2014 z dnia 24-04-2014, 6/V/2014 z dnia 7-05-2014

  4. Omówienie realizacji wniosku RN skierowanego do Zarządu dotyczącego zabezpieczenia przez spółdzielnię gromadzonych danych osobowych, księgowych, kadrowych.

  5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Barbary Osińskiej-Omelan z funkcji Prezesa Zarządu w ze składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Ksieżę Małe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1

  6. Wniosek o przyjęcie uchwały o powołaniu osoby, która będzie sprawować funkcję Prezesa Zarządu i wejdzie w skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1

  7. Rozpatrzenie zakończenia kadencji Społecznego Członka Zarządu Pana Henryka Nowakowskiego

  8. Informacja ze spotkania z biegłym rewidentem w sprawie badania bilansu Spółdzielni.

  9. Sprawy bieżące Komisji RN

  10. Zamknięcie obrad

 

 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/O/5/2014 (podjęta obiegiem):
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje dofinansowanie festynu osiedlowego organizowanego przez Radę Osiedla Księże Małe w dniu22-06-2014 kwotą 3000 brutto.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/V/2014 o odwołaniu z dniem 23 maja 2014r Pani Barbary Osińskiej-Omelan z funkcji Prezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/V/2014 o oddelegowaniu Pana Waldemara Witczaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Członka Zarządu na czas od 23.05.2014r do 20.08.2014r.

   
© ALLROUNDER