Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.04.10 - wyciąg z protokołu nr 4/IV/2014

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu nr 3/III/2014 z poprzedniego zebrania Rady Nadzorczej z dnia 27.03.2014r.

 4. Sprawy pisma Pani M.Ł.

  1. Dyskusja nad ostateczną wersją odpowiedzi dla Pani M.Ł..

  2. Przygotowanie wniosków dla Zarządu

 5. Propozycja zmiany trybu pracy nad podejmowanymi przez RN uchwałami i wnioskami do Zarządu – Przewodniczący RN.

 6. Przygotowanie listy spraw niezałatwionych – propozycje członków RN

 7. Sprawy bieżące Komisji RN.

 8. Zamknięcie obrad.

 

Rada Nadzorcza podczas sesji plenarnej odbytej w dniu 10 kwietnia 2014r. nie podjęła żadnych uchwał.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 10 członków RN, odbyło się bez obecności Zarządu (Prezes - zwolnienie lekarskie, społeczny członek Zarządu - nieobecny)

   
© ALLROUNDER