Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.05.07 - wyciąg z protokołu nr 6/V/2014

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN 3/III/2014 z dn. 27.03.2014r.

  4. Wniosek członków RN o odwołanie Prezesa Zarządu Pani Barbary Osińskiej-Omelan z funkcji Prezesa Zarządu i ze składu Zarządu.

  5. Wniosek o przyjęcie warunków jakim powinna odpowiadać osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji Prezesa Zarządu SM KM.

  6. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej zakończen ia kadencji Społecznego Członka Zarządu Pana Henryka Nowakowskiego.

  7. Sprawy bieżące Komisji RN.

  8. Zamknięcie zebrania.

 

Rada Nadzorcza podczas sesji plenarnej odbytej w dniu 7 maja 2014r. nie podjęła żadnych uchwał.

Spotkanie, w którym uczestniczyło 11 członków RN, odbyło się bez obecności Zarządu (Prezes - zwolnienie lekarskie, społeczny członek Zarządu - nieobecny)

   
© ALLROUNDER