Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SM KM w dniu 2014.06.05 - wyciąg z protokołu nr 9/VI/2014

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołów nr 7/V/2014 z dnia 23.05.2014 oraz 8/V/2014 z dnia 29.05.2014

  4. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Walnego Zebrania dotyczącej zatwierdzenia wyniku finansowego SM KM – opinia Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej.

  5. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Walnego Zebrania dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM KM – opinia Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej.

  6. Uchwała Rady Nadzorczej SM KM w sprawie powołania na stanowisko Prezesa – członka Zarządu SM KM p.o. Prezesa Pana Waldemara Witczaka.

  7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej SM KM za lata 2013-2014.

  8. Sprawy bieżące Zarządu SM KM.

  9. Sprawy bieżące Rady Nadzorczej.

  10. Zamknięcie obrad.Podczas sesji Rady Nadzorczej, odbytej w dniu 05.06.2014r. uczestniczyło 6 członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli Zarządu, pełniącym obowiązki Prezesa Waldemarem Witczakiem oraz społecznym członkiem Zarządu Henrykiem Nowakowskim.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2/O/5/2014 (podjęta obiegiem) działając na podstawie § 45 Statutu SMKM , w związku z zaistniałą w Zarządzie Spółdzielni sytuacją personalną wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd SMKM pełnomocnictwa dla Pani Anny Brodziak, zatrudnionej na stanowisku Głównej Księgowej SMKM do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni.

 

   
© ALLROUNDER