Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej w dniu 2014.06.16 - wyciąg z protokołu nr 11/VI/2014

W zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 prezydium Rady Nadzorczej uczestniczyli:

  • Marek Galecki - Przewodniczący RN,
  • Witold Studniarczyk - Wiceprzewodniczący RN,
  • Beata Cierniewska - Sekretarz,
  • Elżbieta Wowrzeczka - Przewodnicząca Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej.

Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie pisma, które wpłynęło 10 czerwca 2014 do Rady Nadzorczej od Pani Barbary Osińskiej-Omelan w sprawie uchylenia uchwały nr 10/V/2014 z dn.23 maja 2014r. odwołującej Ją z funkcji Prezesa Zarządu i składu Zarządu.

Ponadto Prezydium RN zapoznało się z 2 wnioskami skierowanymi do SM KM o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zgłoszonymi we wnioskach propozycjami uchwał.

Żadnych uchwał nie podjęto.

   
© ALLROUNDER