Dokumenty Walnego Zgromadzenia 2015

  Protokół Walnego Zgromadzenia Członków SM KM w dniu 20 czerwca 2015r.

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 06.2014 - 06.2015r.

  Sprawozdanie Komisji Ekonomiczno-Rewizyjnej

  Sprawozdanie Komisji GZM

  Sprawozdanie Komisji Statutowej

  Sprawozdanie Zarządu SM KM za rok 2014

 

 Wnioski członków SM Księże Małe w przedmiocie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2014r.:

   Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM Księże Małe, z dnia 20 czerwca 2015r.


  Wniosek w przedmiocie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez A.Steca

   Opinia Kancelarii Adwokackiej w sprawie wniosku zgłoszonego przez A.Steca

   Wniosek w przedmiocie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez W.Studniarczyka

   Opinia Kancelarii Adwokackiej w sprawie wniosku zgłoszonego przez W.Studniarczyka

 

Zasady organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SM Księże Małe

   Wyciąg ze Statutu SM KM, zawierający paragrafy regulujące przebieg Walnego Zgromadzenia.

 

 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM Księże Małe, będące przedmiotem głosowania na zebraniu w dniu 20 czerwca 2015r.:

  Uchwała nr 01/2015

  Uchwała nr 02/2015

  Uchwała nr 03/2015

  Uchwała nr 04/2015

  Uchwała nr 05/2015

  Uchwała nr 06/2015

  Uchwała nr 07/2015

  Uchwała nr 08/2015

  Uchwała nr 09/2015

  Uchwała nr 10/2015

  Uchwała nr 11/2015

 

 

   Wnioski zgłoszone przez Spółdzielców na Walnym Zgromadzeniu SM “Księże Małe” w dniu 20 czerwca 2015r.

 

   
© ALLROUNDER