Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.03.08 - wyciąg z protokołu nr 09/2017

Uczestniczą:

  1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
  2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

 Porządek obrad:    

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
  2. Sprawa wniosku działu księgowości o odstąpienie od naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych opłat za poszczególne lokale do kwoty 10,00 zł
  3. Sprawa umowy nr DT/06/2017 z firmą RAFBUD
  4. Sprawa wniosku RN komisji GZM nr 1/2017
  5. Sprawa wniosku RN komisji GZM nr 2/2017
  6. Sprawa wniosku RN komisji GZM nr 3/2017.   

Ad. 1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 07/2017 z posiedzenia w dniu 21.02.2017 r.

Ad. 2 Zarząd uchwalił odstąpienie od naliczania odsetek mieszkańcom SM Księże Małe o wysokości do 10 zł, naliczonych na dzień 31.12.2016 r. Odsetki te mogły wyniknąć z opóźnionego przekazywania wpłat przez banki lub agencje finansowe i pocztę. Suma odsetek na łączną kwotę wynosi:

- dla lokali mieszkalnych:     649,15 zł

- dla garaży:                          12,46 zł

UCHWAŁA  nr 28/2017

Podstawa: 1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 13; 2) Wniosek działu księgowości z dnia 02.03.2017

Ad. 3  Zarząd uchwalił zawarcie Umowy DT/06/2017 z  firmą  RAFBUD Rafał Letki z siedzibą przy  ul. Powstańców Śl. 4 w Grodkowie na kierowanie budową w zakresie przebudowy budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

UCHWAŁA  nr 29/2017

Podstawa:   Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12

Ad. 4  Zarząd przyjął do realizacji Wniosek nr 1/2017 Komisji GZM przekazał do działu eksploatacji, który przygotuje dokumentację i odpowiedź dla komisji.

Podstawa:  Wniosek  1/2017 z dnia 23.02.2017

Ad. 5 Zarząd przyjął do realizacji Wniosek nr 2/2017 Komisji GZM przekazał do działu remontów, który przygotuje plany remontowe na 2017 r. dla komisji.

Podstawa: Wniosek  2/2017 z dnia 23.02.2017

Ad. 6  Zarząd przyjął do realizacji Wniosek nr 3/2017 Komisji GZM i  wyznaczył dwie osoby ze SM Księże Małe do uczestniczenia w planowanym przeglądzie zasobów SM KM.

Podstawa:  Wniosek  3/2017 z dnia 23.02.2017

   
© ALLROUNDER