Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.03.14 - wyciąg z protokołu nr 10/2017

Uczestniczą:

 1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
 2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

Porządek obrad:       

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu
 2. Sprawa Umowy DT/7/2017 z firmą RAFBUD
 3. Sprawa Umowy DT/8/2017 z firmą Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Cezary Dulny
 4. Sprawa Umowy DT/9/2017 z firmą MIRYS
 5. Sprawa Umowy DT/10/2017 z firmą ELEKTRO-BUD
 6. Sprawa Umowy DT/11/2017 z firmą Studio Architektury Wojciech Bazan
 7. Sprawa umowy najmu DL/03/2017  pow. Tar 1 na WZ członków PZD Ogródki działkowe
 8. Sprawa ankiety skierowanej do mieszkańców SM KM
 9. Sprawa dłużników w SM KM

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 07/2017 z posiedzenia w dniu 21.02.2017 r.

Ad. 2 Zarząd uchwalił zawarcie umowy nr  DT/07/2017 z  firmą  RAFBUD Rafał Letki z siedzibą przy  ul. Powstańców Śl. 4 w Grodkowie na przeprowadzanie okresowej kontroli budynków będących w zasobach SM Księże Małe.  Umowa obowiązuje od 14.03.2017 do 31.12.2017 r.

UCHWAŁA  nr 30/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12

Ad. 3  Zarząd uchwalił zawarcie umowy nr DT/08/2017 z  firmą  Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Cezary Dulny z siedzibą Galowice 22, Żórawina na wycięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Gogolińskiej – Robinia akacjowa o obwodzie pnia 433 cm.  Umowa zawarta od 27.03.2017 do 07.04.2017.

UCHWAŁA  nr 31/2017

Podstawa: Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12

Ad. 4  Zarząd uchwalił zawarcie umowy nr DT/09/2017 z  firmą  MIRYS Przedsiębiorstwo Usługowe Ryszard Bielasz z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 56/5 we Wrocławiu na przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych w budynkach będących w zasobach SM Księże Małe.  Umowa zawarta od 14.03.2017 do 31.12.2017.

UCHWAŁA  nr 32/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12

Ad. 5  Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DT/10/2017 z  firmą  ELEKTRO-BUD B.M. Przybysławscy S.J.  z siedzibą przy ul. Traugutta 106A/1 we Wrocławiu na wykonanie linii kablowej niskiego napięcia zasilającą w energię elektryczną budynek zespołu garaży we Wrocławiu przy ul. Katowickiej 45 wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych w garażach.   Umowa zawarta od 16.03.2017  do  13.06.2017.

UCHWAŁA  nr 33/2017

Podstawa: Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12

Ad. 6  Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DT/11/2017 z  firmą  Studio Architektury Wojciech Bazan z siedzibą przy ul. Zielonej 6 w Smolcu na wykonanie projektu wykonawczego remontu i przebudowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie przy ul. Chorzowskiej 1-17 oraz projektu wykonawczego przyłączy kanalizacji deszczowej przy ul. Chorzowskiej 1-17.    Umowa zawarta od 16.03.2017  do  28.04.2017.

UCHWAŁA  nr 34/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12

Ad. 7  Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DL/03/2017  z dnia 14.03.2017 r. z Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki,   ul. Gliwicka 25, Wrocław -  dotyczącej wynajmu sali ul. Tarnogórska 1 we Wrocławiu na przeprowadzenie walnego zebrania członków PZD w dniu 25.03.2017 r. w godzinach 10:00 – 14:00

UCHWAŁA 35/2017

Podstawa:  1) Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12  2) Wniosek  z dnia 10.03.2017(L. dz. P/293/2017)

Ad. 8 Zarząd postanowił wystosować ankietę do mieszkańców w związku z realizacją zaleceń polustracyjnych dotyczących likwidacji zwisających przewodów na elewacji budynków oraz indywidualnych anten telewizyjnych na dachach. W ankiecie będą  zamieszczone pytania dotyczące rodzaju doprowadzenia instalacji antenowej oraz doprowadzeniu  energii elektrycznej do komórek piwnicznych. Ankieta ma na celu zbadanie preferencji mieszkańców naszej Spółdzielni i rozpoczęciu procedury realizacji zaleceń polustracyjnych.

Ad. 9 Zarząd postanowił rozpocząć działania zmierzające do odzyskiwania przez Spółdzielnię zaległych należności z tytułu niewnoszenia opłat za lokale mieszkalne przez tak zwaną  windykację wewnątrzspółdzielczą, mającą na celu rozmowy z dłużnikami. W przypadku ujawnienia braku wpłat przekraczających kwotę należności dwumiesięcznych od osób zobowiązanych, Zarząd będzie zapraszał dłużników na rozmowy do siedziby SM Księże Małe.

   
© ALLROUNDER