Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.04.04 - wyciąg z protokołu nr 13/2017

Uczestniczą:

  1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
  2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

 Porządek obrad:       

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  2. Sprawa przyjęcia w poczet członków SM KM .
  3. Sprawa Aneksu nr 8/2017 Studio Kosmetyki Profesjonalnej o utrzymanie dotychczasowej stawki czynszu.
  4. Sprawa Zakładu Blach. Dekarskiego o przesunięcie terminu podwyższenia stawki czynszu za wynajmowany lokal.
  5. Wniosek nr 11/2017 Działu Remontowego o powtórne przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji, w budynkach:   Chorzowska 1-17, 2-10, Katowicka 2-22, 24-64
  6. Wniosek nr 12/2017 Działu Remontowego o wyrażenie zgody na zamówienie opracowań technicznych do remontu elewacji dla budynków Ch. 14-38, Ch. 19-53, Kat 24-64.
  7. Wniosek nr 13/2017 Działu Remontowego o wyrażenie zgody na zamówienie koncepcji budowy parkingu przy ul. Ch. 19-53
  8. Wniosek nr 14/2017 Działu Remontowego o wyrażenie zgody na zamówienie projektu budowlanego niezbędnego do przeprowadzenia wybudowania placu z kostki brukowej w obszarze dojścia do osłony śmietnikowej Ch. 38.

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 12/2017 z posiedzenia w dniu 28.03.2017 r.

Ad. 2 Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków SM Księże Małe Pana M. K.

UCHWAŁA  nr 43/2017

Podstawa:

1) statut SM Księże Małe:  § 41 ust. 1 pkt. 1

2) deklaracja członkowska złożona w dniu 003.04.2017  (L. dz. P/394/2017)

3) Wniosek nr 02/2017, Działu członkowsko – mieszkaniowego, z dnia 04.04.2017

Ad. 3  Zarząd  uchwalił zawarcie Aneksu nr 8/2017 z dnia 04.04.2017 r. do umowy najmu 28/05/04/2008 z dnia 28.04.2008 z firmą Studio Kosmetyki Profesjonalnej, dotyczącej najmu lokalu przy ul. Chorzowskiej 36/1a Aneks dotyczy zmniejszenia wysokości stawki czynszu od 01.04.2017 do 30.09.2017 r.

UCHWAŁA 44/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12  i  Wniosek  z dnia 30.03.2017 r.(L. dz. P/378/2017)

Ad. 4  Zarząd wyraża zgodę na przesunięcie terminu dla Zakład Blacharsko Dekarski Usługi Ślusarskie podwyższenia stawki czynszu za wynajmowane lokale od 01.05.2017r.

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12       i  Wniosek  z dnia 30.03.2017 r.(L. dz. P/390/2017)

Ad.  5 Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 11/2017  Działu Remontowego wyraża zgodę na  powtórne przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji, w budynkach: Chorzowska 1-17, 2-10, Katowicka 2-22, 24-64

Ad. 6  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 12/2017  Działu Remontowego wyraża  zgodę na zamówienie opracowań technicznych do remontu elewacji dla budynków Ch. 14-38, Ch. 19-53, Kat 24-64.

Ad. 7. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 13/2017  Działu Remontowego wyraża  zgodę na zamówienie koncepcji budowy parkingu przy   ul. Ch. 19-53

Ad. 8  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 13/2017  Działu Remontowego wyraża  zgodę na zamówienie projektu budowlanego niezbędnego do przeprowadzenia wybudowania placu z kostki brukowej w obszarze dojścia do osłony śmietnikowej  Ch. 38.

   
© ALLROUNDER