Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.04.19 - wyciąg z protokołu nr 15/2017

Uczestniczą:

  1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
  2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

Porządek obrad:       

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  2. Sprawa umowy najmu gruntu przy ul. Afgańskiej Umowa  DL/6/2017 z  p. Natalią Monetą
  3. Sprawa przedłużenia umowy o dzieło z p. Maciejem Śliwowskim
  4. Oferta firmy P4 Sp. z o.o.
  5. Wybór pracownika na stanowisko Konserwatora.

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 14/2017 z posiedzenia w dniu 11.04.2017 r.

Ad. 2 Zarząd uchwalił zawarcie Umowy nr DL/6/2017  z dnia 19.04.2017 r. z Natalią Monetą, -  dotyczącej najmu części gruntu położonego przy ul. Afgańskiej we Wrocławiu, obręb Brochów AM 17, działka nr 2/1 o powierzchni około 9 m2. Na wynajmowanej powierzchni najemca będzie prowadził sprzedaż własnych płodów rolnych.  Umowa zawarta na czas określony i obowiązuje od 01.05.2017 do 31.10.2017 r.

UCHWAŁA 46/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 12 i Wniosek  z dnia 12.04.2017.(L. dz. P/462/2017)

Ad. 3  Zarząd po rozpatrzeniu  wniosku p. Macieja Śliwowskiego   uchwalił przedłużenie  Umowy o dzieło nr 01/Dz/2017 do dnia 31.05.2017 r.

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 12 i Wniosek  z dnia 12.04.2017.(L. dz. P/458/2017)

Ad. 4 Zarząd przeanalizował ofertę z firmy P4 Sp. z o.o. na  zainstalowanie Stacji Bazowej sieci telefonii komórkowej na kominie zlokalizowanym przy ul. Tarnogórska 1 we Wrocławiu.

Ad. 5  Zarząd zapoznał się z ofertami złożonymi na stanowisko Konserwatora i wybrał dwie osoby, które zaprosił na rozmowy do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej.

   
© ALLROUNDER