Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.04.26 - wyciąg z protokołu nr 16/2017

Uczestniczą:

  1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
  2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

Porządek obrad:       

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  2. Sprawa zatrudnienia p. Macieja Wojcieszaka na stanowisko Konserwatora.
  3. Sprawa zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do koszenia trawników na terenie SM KM.
  4. Omówienie ofert na przeglądy kominowe.
  5. Wniosek nr 18/2017 Dz. Remontowego.
  6. Przyznanie premii uznaniowej dla pracowników SM KM za miesiąc kwiecień

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 15/2017 z posiedzenia w dniu 19.04.2017 r.

Ad. 2 Zarząd uchwalił zawarcie umowy o pracę z Panem Maciejem  Wojcieszak na stanowisko Konserwatora na okres próbny (3 miesiące) od 08.05.2017

UCHWAŁA  nr  47/2017

Podstawa:  Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 10

Ad. 3  Zarząd zatrudnia na umowę zlecenie Pana Bartłomieja Paciorka  na  usługi w zakresie koszenia trawy.   Umowa  zawarta od 05.05.2017 r.

UCHWAŁA    48/2017

Podstawa:   Regulamin Zarządu, § 3 ust 2 pkt 10

Ad. 4 Zarząd  omówił przedstawione oferty dotyczące okresowej kontroli kominiarskiej i ze względu na korzystną cenę  dokonał wyboru, firmy Zakład Usług Kominiarskich Jan Budzynowski,   która będzie przeprowadzała przeglądy kominiarskie  od 9 maja  2017 roku.

Ad. 5  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 18/2017  Działu Remontowego dotyczącym braku dostępu do jednego z pomieszczeń garażu w celu wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z zleconymi pracami na wykonanie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej  w energię elektryczną budynek zespołu garaży,  postanowił komisyjnie otworzyć garaż.

Podstawa:   Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 4   i  Wniosek nr 18/2017 z dnia 26.04.2017

Ad. 6 Zarząd przyznał premie uznaniowe za miesiąc kwiecień pracownikom SM Księże Małe.

   
© ALLROUNDER