Posiedzenie Zarządu SM Księże Małe w dniu 2017.05.17 - wyciąg z protokołu nr 18/2017

Uczestniczą:

 1. Andrzej Pyziołek -   Prezes Zarządu
 2. Dawid Kanar -   Członek Zarządu

Porządek obrad:       

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawa przyjęcia w poczet członków SM KM
 3. Sprawa przyjęcia w poczet członków SM KM
 4. Sprawa zwołania Walnego Zgromadzenia i porządku obrad Wniosek W/04/2017 do RN
 5. Sprawa wystąpienia ze SM KM
 6. Sprawa wystąpienia ze SM KM
 7. Wniosek nr 21/2017 Działu Remontowego o rozstrzygnięcie II przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wentylacji, w budynkach: Chorzowska 1-17, 2-10, Katowicka 2-22, 24-64
 8. Sprawa wycinki suchych drzew na terenie SM Księże Małe.
 9. Sprawa pielęgnacji zieleni na terenie SM KM.

Ad.1 Zatwierdzono protokół Zarządu nr 17/2017 z posiedzenia w dniu 09.05.2017 r.

Ad. 2  Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków SM Księże Małe p. K.M

UCHWAŁA  nr 51/2017

Podstawa:

1) statut SM Księże Małe:  § 41 ust. 1 pkt. 1

2) deklaracja członkowska złożona w dniu 28.04.2017  (L. dz. P/528/2017)

3) Wniosek nr 03/2017, Działu członkowsko – mieszkaniowego, z dnia 10.05.2017

Ad. 3  Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków SM Księże Małe p. A.R

UCHWAŁA  nr 52/2017

Podstawa:

1) statut SM Księże Małe:  § 41 ust. 1 pkt. 1

2) deklaracja członkowska złożona w dniu 10.05.2017  (L. dz. P/566/2017)

 3) Wniosek nr 04/2017, Działu członkowsko – mieszkaniowego, z dnia 12.05.2017

Ad.4  Zarząd podjął uchwałę zwołania Walnego Zgromadzenia i ustalił termin na 24 czerwca 2017 roku. Wystąpił z Wnioskiem do RN W/04/2017 o zaopiniowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA  nr 53/2017

Podstawa: 

Statut SM Księże Małe § 23 ust. 1  i  § 41 ust. 1 pkt 5)                                                                                            

Ad. 5 Zarząd wyraża zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia członkostwa p. A. M (ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca)  w związku ze złożonym w dniu 15.05.2017 oświadczeniem o wystąpieniu ze SM Księże Małe we Wrocławiu

Podstawa:  Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 2   i  Wniosek  z dnia 15.05.2017.(L. dz. P/585/2017)

Ad. 6 Zarząd wyraża zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia członkostwa p. W.S (ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca)  w związku ze złożonym w dniu 12.05.2017 oświadczeniem o wystąpieniu ze SM Księże Małe we Wrocławiu.

Podstawa:  Regulamin Zarządu SM, § 3 ust 2 pkt 2  i  Wniosek  z dnia 12.05.2017.(L. dz. P/572/2017)

Ad. 7 Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Przetargowej i zatwierdza wyniki przetargu na  wykonanie  dokumentacji  projektowej przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Chorzowskiej 1-17,  2-10, 19-53, Katowickiej 2-22, 24-64 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń i zlecił podpisanie umowy z firmą Łapacz Winkowski Architekci.

Ad. 8  Zarząd  po uzyskaniu Decyzji o nr od 464/2017 do 469/2017 i od 489/2017, 490/2017 i 499/2017  z dnia 04.05.2017 r.  wystawionych przez Głównego Specjalistę ds. Zieleni Zabytkowej z Urzędu Miejskiego Wrocławia zlecił firmie Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Cezary  wycięcie drzew suchych na terenie SM Księże Małe.

Ad. 9 Zarząd  omówił sprawę dotyczącą zakresu pielęgnacji zieleni na terenie SM KM - planowanych wycinek, prześwietleń drzew i krzewów. Z przedstawionych ofert wybrano  firmę,  której po negocjacji ceny Spółdzielnia zleci  wykonanie  prac.

   
© ALLROUNDER