Ankieta

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

W związku z realizacją zaleceń polustracyjnych dotyczących likwidacji zwisających przewodów na elewacji budynków oraz indywidualnych anten telewizyjnych na dachach, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej tego zagadnienia.

 

ANKIETA

            Jestem zainteresowany doprowadzeniem zasilania do komórki piwnicznej  i rozliczania kosztów energii przez licznik.

            Jestem zainteresowany doprowadzeniem jedynie oświetlenia do komórki piwnicznej.

            Jestem zainteresowany doprowadzeniem instalacji antenowej przystosowanej do odbioru programów satelitarnych, poprzez dekodery własne.

            Jestem zainteresowany doprowadzeniem instalacji antenowej zbiorczej  typu AZART do odbioru dostępnych programów cyfrowych  

                   telewizji naziemnej.

           Jestem zainteresowany doprowadzeniem instalacji operatorów telewizji kablowej.

 

Adres osoby uprawnionej : …....................................................................................................

 

Czytelny podpis osoby uprawnionej …..................................................................................

 

UWAGA !

Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi stawiając X we właściwych kwadratach.

Wypełnioną ankietę prosimy wrzucić do skrzynki Spółdzielni Mieszkaniowej, dostarczyć do sekretariatu lub wysłać pocztą e-mail w terminie do dnia 31.03.2017 r.

   
© ALLROUNDER