2017.08.08 – Wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych w zakresie wentylacji pomieszczeń

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1 we Wrocławiu

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin realizacji:       150 dni od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą:     30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert

Termin i miejsce składania ofert:   do 04.09.2017 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   Termin: 04.09.2017 r.   godz. 1100

Miejsce:   Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: inż. Daniel Wąsiel.

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 1000   - 1200 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.  Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto). 

   
© ALLROUNDER