2017.09.06 - Wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie wentylacji pomieszczeń.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 32, 34 ul. Katowickiej 11, 37, ul. Opolskiej 69, 73 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:                 Od dnia podpisania umowy 150 dni.

Termin związania ofertą:   30 dni od daty otwarcia ofert

Termin i miejsce składania ofert:     do 27.09.2017 r. do godz. 1100 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:   Termin: 27.09.2017 r. o godz. 1200

Miejsce:       Sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest: inż. Daniel Wąsiel, Dawid Kanar

Informacje na temat przedmiotu przetargu udzielane będą codziennie w godz. od 0900   - 1400 w siedzibie zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1, pokój działu technicznego lub telefonicznie.

Telefon: 071/ 342 65 60.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt SIWZ: 20 zł brutto).

   
© ALLROUNDER