Spółdzielnia Mieszkaniowa

Księże Małe

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

tel/fax (71) 342 65 60

 

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:

Malowanie ścian i sufitów, oraz konserwacja schodów i balustrad drewnianych w 8 klatkach schodowych budynków mieszkalnych SM Księże Małe.


ZAKRES ROBÓT:

  • przygotowanie powierzchni (uzupełnienie ubytków, wyrównianie powierzchni, gruntowanie),
  • pomalowanie dwukrotne powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych farbą olejną wg ustalonego koloru, oraz farbą krzemianową w części parterowej,
  • przygotowanie powierzchni i pomalowanie dwukrotne farbą odporną na ścieranie drewnianych schodów i balustrad.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


Termin realizacji:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt 20 zł brutto).

 

Termin związania ofertą:

30 dni (od daty otwarcia ofert)

 

Termin i miejsce składania ofert:

do 28.10.2015r. do godz. 13:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

Otwarcie ofert:

Termin: 28.10.2015r., o godzinie 14:00

 

Miejsce:

sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.