Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" zatrudni osobę chętną do sprzątania klatek schodowych.

WSZELKICH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POD NR  TEL. 71 342-65-60

Pisemne zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  „KSIĘŻE MAŁE”  WE  WROCŁAWIU

Zatrudni osobę na stanowisko:

    KONSERWATOR   

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie prac mających na celu utrzymanie osiedla w należytej sprawności,
 • wykonywanie drobnych napraw na instalacji: C.O, wod-kan i elektrycznej
 • naprawa, konserwacja – urządzeń małej architektury
 • realizowanie prac konserwacyjnych i ogrodniczych na terenach zielonych będących w zasobach Spółdzielni.
 • wykonywanie drobnych prac remontowych na osiedlu
 • inne drobne prace zlecone przez Administratora

Wymagania :

 • mile widziane wykształcenie techniczne,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość z dziedziny instalacji wod.-kan. , C.O, elektrycznej.
 • zaangażowanie;
 • dyspozycyjność
 • preferowane umiejętności: prace budowlane, hydrauliczne i ogrodnicze
 • posiadanie uprawnień elektrycznych G1

Oferujemy:

 forma zatrudnienia:  umowa o pracę

 

Oferty wraz z listem motywacyjnym należy składać osobiście w Sekretariacie Spółdzielni, pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres korespondencyjny Spółdzielni

do 15 lipca 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

informuje, że w piątek 21 czerwca 2019 r. -  Spółdzielnia jest nieczynna.

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” uprzejmie informuje, że w związku z przedłużającą się procedurą lustracji, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP pismem z dnia 11 czerwca 2019 r., które w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółdzielni, poinformował o przedłużeniu badań lustracyjnych do dnia 18.07.2019 r.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców, że Zarząd Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu w dniu 15 czerwca 2019 r. złoży wniosek formalny do Walnego Zgromadzenia o wykreślenie z porządku obrad pkt. 11.

W załączeniu wydane przez Związek Rewizyjny pismo w tej sprawie. 

Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP


ODWOŁANY DYŻUR DZIELNICOWEGO W SIEDZIBIE SM "Księże Małe"

18 czerwca 2019 r. (wtorek)  w godzinach od 12:00 do 13:00

w siedzibie SM „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił 

Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

pełnią dyżur 13.06.2019 r. (czwartek)

w godz. 17:00-18:00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

                                                                                      

                                                                                                          Serdecznie zapraszamy          

                                                                                                Rada Nadzorcza

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” z żalem zawiadamia, że w dniu 04.06.2019 r. zmarł

Andrzej Markowski

Pierwszy Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” .

Funkcję Prezesa sprawował w 1995 roku.

Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SM „Księże Małe”

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu  (sala gimnastyczna),

w dniu 15.06.2019 r. (sobota) o godz. 09:00

 Z materiałami na Walne Zgromadzenie -  Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej w zakładce WALNE ZGROMADZENIA – 2019 (po zalogowaniu)

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2019 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór prezydium
3. Wybór Komisji: a. Mandatowo - Skrutacyjnej, b. Wnioskowej

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Przedłożenie sprawozdań:
5.1 Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2018
- Dyskusja
- Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r. – podjęcie uchwały
5.2 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 r.
- Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego SM za 2018 r.
- Dyskusja.
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. – podjęcie uchwały
- Przedstawienie projektu uchwały o podziale wyniku finansowego z działalności Spółdzielni w 2018 r.
- Zatwierdzenie podziału wyniku finansowego z działalności Spółdzielni w 2018 r. – podjęcie uchwały
5.3 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 r.
- Dyskusja.
- Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r. – podjęcie uchwały
6. Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni za 2018 r.
7. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia – podjęcie uchwały
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia opiniującej uchwały WZC nr 06/2018 z dnia 05.04.2018 r. w związku rezygnacją Inwestora z wynajmu oraz remontu nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo – przedszkolnej.
9. Zmiana Statutu Spółdzielni:
9.1 Przedstawienie projektu zmian Statutu Spółdzielni
9.2 Sprawozdanie Komisji Statutowej
9.3 Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni – podjęcie uchwały
10. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej
10.1 Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
10.2 Uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały
11. Przedstawienie protokołu polustracyjnego za lata 2016-2018
- Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
12. Wniosek Zarządu SM KM do WZ o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie – podjęcie uchwały
13. Wolne Wnioski Członków Spółdzielni w pozostałych sprawach.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
15. Sprawozdanie komisji Wnioskowej.
16. Odczytanie listy pełnomocnictw.

17. Zamknięcie obrad.