Szanowni Mieszkańcy.

W związku z rosnącą liczbą przypadków zachorowań na koronawirusa prosimy mieszkańców osiedla o ograniczenie osobistych kontaktów ze Spółdzielnią i zgłaszanie spraw drogą telefoniczną lub e-mail.

 

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej przez koronawirus, apelujemy do Mieszkańców  o zapoznanie się z poniższym komunikatem i stosowaniem się do wskazówek w nim zawartych:

 

plakat korona wirus

 

Z okazji 25-lecia swojego istnienia Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe"

OGŁASZA KONKURS NA POCZTÓWKĘ Z KSIĘŻA!

 

Do wygrania nagrody pieniężne, główna o wartości 1000 zł brutto !

 

Konkurs pod nazwą "Oto jest Księże Małe" skierowany jest do wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia i czują, że potrafią zaprojektować kartkę pocztową pokazującą nasze piękne osiedle.

Technika wykonania jest dowolna, choć praca musi być "płaska" - po szczegóły odsyłamy do regulaminu. Tam znajdziecie też wytyczne, jak dostarczyć nam swoją pracę oraz jak ją właściwie oznakować, by mogła zostać przyjęta.

 

Konkurs trwa od 16 marca do 15 kwietnia 2020 roku, a laureatów poznamy do końca kwietnia.

 

Krótka instrukcja (szczegółów szukajcie w regulaminie!):

Zaprojektuj pocztówkę z Księża Małego - taką, która oddaje charakter osiedla i będzie jego wizytówką.

Przestrzegając zasad określonych w regulaminie dostarcz swoją pracę (wraz z uzupełnionym oświadczeniem) do siedziby SM Księże Małe.

Poczekaj na ogłoszenie wyników i sprawdź, czy Twoja pocztówka zostanie wydrukowana - a może nawet będzie jedną z trzech nagrodzonych!

 

Zapraszamy do udziału wszystkich, niekoniecznie mieszkańców Księża - a wcześniej koniecznie przyjedźcie, zobaczcie i poczujcie klimat naszego osiedla.

 

Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe”.

REGULAMIN [link do pdfa]

ZGŁOSZENIE [link do pdfa]

 

Szanowni Państwo,

       Informujemy, że dyżury członków Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" odbędzie się

w czwartek 20 LUTEGO 2020 r.

w godzi. 17:00 – 18:00

w sali konferencyjnej przy ulicy Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

                                                                                                      

                                                                                                                             Serdecznie zapraszamy          

                                                                                                                  Rada Nadzorcza

SENIORZE - UWAŻAJ NA OSZUSTÓW !!!

 

            Wrocław jest w czołówce miast, gdzie seniorzy są oszukiwani metodą na tzw. "legendę". Osoby starsze są z natury ufne, dobroduszne-to dobre cechy, ale cechuje ich także naiwność, nieświadomość, wstydliwość, łatwowierność a także brak rozwagi. Niestety zestaw tych cech jest przyczyną tego, że seniorzy często padają ofiarami oszustów i tracą dorobek całego swojego życia.

Seniorzy są "kuszeni" wieloma "okazjami", np.:

-pokazy; wycieczki; bezpłatne badania; prezentacje produktów z upominkami, obiadem,

-domokrążcy oferujący "doskonały" sprzęt po "super cenach" (w rzeczywistości wadliwy sprzęt
w zawyżonych cenach/ratach),

-"pracownicy" administracji, poczty, ZUS, energetyki, gazownictwa, wodociągów wykonujący pomiary, proponujący zawieranie "specjalnych" umów,

-kieszonkowcy w zatłoczonych miejscach, galeriach, targowiskach, komunikacji miejskiej czy cmentarzach, gdzie senior zaaferowany zakupami nie zwraca uwagi na swoją torebkę.

Procedura działania oszustów, w przypadku oszustw na tzw. „legendę”:

  1. Oszust dzwoni podając się za wnuczka, członka rodziny-rozmowa jest tak prowadzona, aby to senior uwierzył, że oszust jest faktycznie osobą, za którą się podaje-sama ma podać imię tej osoby,
  2. „Wnuczek” podaje powód pilnej potrzeby pieniędzy, są to: wypadek, okup, okazja na zakup mieszkania/samochodu, choroba, adwokat, inwestycje giełdowe,
  3. Wysyła „zaufaną osobę” -kolegę, znajomego po odbiór pieniędzy, bo nie może przyjechać osobiście, przekazuje telefon tej osobie, żeby uwiarygodnić legendę,
  4. Oszust ma na celu wywołanie współczucia, zaufania osoby starszej-ofiara wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie-zostaje okradziona,
  5. Presja czasu-pieniądze mają zostać przekazane NATYCHMIAST, oszust prosi przy tym
    o dyskrecję, zapewnia, że szybko zwróci pieniądze. Oszuści wykonują bardzo dużo połączeń do ofiary w krótkich odstępach czasu-ma to na celu wywarcie presji, nakłonienie do szybkiego przekazania pieniędzy, ma to też utrudnić kontakt z członkami rodziny, stosują przy tym płacz, błaganie o pomoc, pozorowanie torturowania np. po porwaniu.

           

Coraz częściej oszuści stosują nowe metody, podając się za funkcjonariusza Policji, CBŚ czy prokuratorów. Dzwonią wtedy ponownie z informacją, że są funkcjonariuszami (podają wymyślony stopień i numer służbowy), przekonują, że przed chwilą dzwonił oszust i namawiają seniorów do wzięcia udziału w akcji/prowokacji zatrzymania oszusta i proszą, żeby wpłacił na „bezpieczne konto” lub przekazał rzekomemu funkcjonariuszowi oszczędności. Dla potwierdzenia swojej wiarygodności proszą o nierozłączanie się i wybranie numeru alarmowego 112 (inny głos przekonuje, że osoba faktycznie bierze udział w policyjnej akcji-jednak nie rozłączając się-rozmawiamy dalej z oszustem!)

!!!WAŻNE!!!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy (ani do depozytu ani na poczet rozwiązania akcji, zabezpieczenia ich przed włamaniem, ponadto nigdy nie kontaktuje się opisując swoje działania !!!

 

Jak możemy działać, aby zapobiegać oszustwom:

-Należy „grać na czas”, zastanowić się, gdy odbierzemy podejrzany telefon,

-rozłączyć się, zadzwonić do najbliższej osoby, na numer alarmowy,

-Nie należy dzwonić na telefony wskazane przez rozmówców, warto mieć przygotowaną listę telefonów do bliskich, najważniejszych instytucji, w tym telefon do swojego dzielnicowego,

-nie przekazywać pieniędzy obcym osobom (Warto skonsultować wpłatę/wypłatę dużej sumy pieniędzy przez seniora z członkiem najbliższej rodziny, pomóc może też Policja),

-nie podpisywać niezrozumiałych dokumentów,

-Warto weryfikować informacje podane przez osoby z „administracji”, sprawdzić prawdziwość podawanych informacji w spółdzielniach, u administratorów budynku lub instytucji (informacje
o kontroli z wodociągów, gazownictwa czy energetyki są wywieszone na tablicy ogłoszeń w bloku),

-Przypadki nadużyć przy zawieraniu umów można zgłaszać do UOKiK lub innych instytucji zajmujących się sprawami konsumentów (jest 14 dni na odstąpienie od niekorzystnej umowy),

-Wszystkie przypadki oszustw lub prób oszustwa należy zgłaszać Policji!

 

!!!OSTROŻNOŚĆ!!! CZUJNOŚĆ!!! OGRANICZONE ZAUFANIE!!!

 

Numer alarmowy: 112, Infolinia UOKiK: 801 440 220

 KOMISARIAT POLICJI WROCŁAW RAKOWIEC

ul. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA 94

          50-420 WROCŁAW

         TEL. 71/340-43-44 FAKS 71/340-43-91

 

Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zaczął obowiązywać nowy przepis dotyczący przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” 

Dane kontaktowe : 52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1   tel.: 71 342-65-60,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" został powołany Koordynator ds. ochrony danych osobowych: Dane kontaktowe:   tel.: 71 342-65-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - ustawy z dnia   21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,- Kodeksu cywilnego, 

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Kodeksu cywilnego,

- Statutu Spółdzielni

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Zarząd Spółdzielni