Przetarg unieważniony  (oferenci nie spełnili wymogów formalnych)

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Księże Małe

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

tel/fax (71) 342 65 60

 

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

Remont dachowego pokrycia papowego, wraz z wymianą obróbek blacharskich, na budynkach :

Chorzowska 14 – 38, Katowicka 2 – 22, Katowicka 5 - 25 we Wrocławiu.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:

od dnia podpisania umowy do 30.12.2015r.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt 20 zł brutto).

 

Termin związania ofertą:

30 dni (od daty otwarcia ofert)

 

Termin i miejsce składania ofert:

do 26.08.2015r do godz. 13:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

 

Otwarcie ofert:

Termin: 26.08.2015r, o godzinie 14:00

 

Miejsce:

sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.