Spółdzielnia Mieszkaniowa

Księże Małe

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

tel/fax (71) 342 65 60

 

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

Wymianę instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu.

Zakres robót:

Wymiana instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych w zakresie:

  • wymiany paneli domofonowych,
  • wymiany słuchawek w mieszkaniach,
  • montażu elementów z wykorzystaniem istniejącego okablowania, z nowymi połączeniami.
  • Domofony wymieniane będą w 125 klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Termin realizacji:

od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00 – 12:00. (koszt 20 zł brutto).

 

Termin związania ofertą:

30 dni (od daty otwarcia ofert)

Termin i miejsce składania ofert:

do 25.08.2015r do godz. 13:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:

Termin: 25.08.2015r, o godzinie 14:00

Miejsce:

sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.