SENIORZE - UWAŻAJ NA OSZUSTÓW !!!

 

            Wrocław jest w czołówce miast, gdzie seniorzy są oszukiwani metodą na tzw. "legendę". Osoby starsze są z natury ufne, dobroduszne-to dobre cechy, ale cechuje ich także naiwność, nieświadomość, wstydliwość, łatwowierność a także brak rozwagi. Niestety zestaw tych cech jest przyczyną tego, że seniorzy często padają ofiarami oszustów i tracą dorobek całego swojego życia.

Seniorzy są "kuszeni" wieloma "okazjami", np.:

-pokazy; wycieczki; bezpłatne badania; prezentacje produktów z upominkami, obiadem,

-domokrążcy oferujący "doskonały" sprzęt po "super cenach" (w rzeczywistości wadliwy sprzęt
w zawyżonych cenach/ratach),

-"pracownicy" administracji, poczty, ZUS, energetyki, gazownictwa, wodociągów wykonujący pomiary, proponujący zawieranie "specjalnych" umów,

-kieszonkowcy w zatłoczonych miejscach, galeriach, targowiskach, komunikacji miejskiej czy cmentarzach, gdzie senior zaaferowany zakupami nie zwraca uwagi na swoją torebkę.

Procedura działania oszustów, w przypadku oszustw na tzw. „legendę”:

  1. Oszust dzwoni podając się za wnuczka, członka rodziny-rozmowa jest tak prowadzona, aby to senior uwierzył, że oszust jest faktycznie osobą, za którą się podaje-sama ma podać imię tej osoby,
  2. „Wnuczek” podaje powód pilnej potrzeby pieniędzy, są to: wypadek, okup, okazja na zakup mieszkania/samochodu, choroba, adwokat, inwestycje giełdowe,
  3. Wysyła „zaufaną osobę” -kolegę, znajomego po odbiór pieniędzy, bo nie może przyjechać osobiście, przekazuje telefon tej osobie, żeby uwiarygodnić legendę,
  4. Oszust ma na celu wywołanie współczucia, zaufania osoby starszej-ofiara wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie-zostaje okradziona,
  5. Presja czasu-pieniądze mają zostać przekazane NATYCHMIAST, oszust prosi przy tym
    o dyskrecję, zapewnia, że szybko zwróci pieniądze. Oszuści wykonują bardzo dużo połączeń do ofiary w krótkich odstępach czasu-ma to na celu wywarcie presji, nakłonienie do szybkiego przekazania pieniędzy, ma to też utrudnić kontakt z członkami rodziny, stosują przy tym płacz, błaganie o pomoc, pozorowanie torturowania np. po porwaniu.

           

Coraz częściej oszuści stosują nowe metody, podając się za funkcjonariusza Policji, CBŚ czy prokuratorów. Dzwonią wtedy ponownie z informacją, że są funkcjonariuszami (podają wymyślony stopień i numer służbowy), przekonują, że przed chwilą dzwonił oszust i namawiają seniorów do wzięcia udziału w akcji/prowokacji zatrzymania oszusta i proszą, żeby wpłacił na „bezpieczne konto” lub przekazał rzekomemu funkcjonariuszowi oszczędności. Dla potwierdzenia swojej wiarygodności proszą o nierozłączanie się i wybranie numeru alarmowego 112 (inny głos przekonuje, że osoba faktycznie bierze udział w policyjnej akcji-jednak nie rozłączając się-rozmawiamy dalej z oszustem!)

!!!WAŻNE!!!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy (ani do depozytu ani na poczet rozwiązania akcji, zabezpieczenia ich przed włamaniem, ponadto nigdy nie kontaktuje się opisując swoje działania !!!

 

Jak możemy działać, aby zapobiegać oszustwom:

-Należy „grać na czas”, zastanowić się, gdy odbierzemy podejrzany telefon,

-rozłączyć się, zadzwonić do najbliższej osoby, na numer alarmowy,

-Nie należy dzwonić na telefony wskazane przez rozmówców, warto mieć przygotowaną listę telefonów do bliskich, najważniejszych instytucji, w tym telefon do swojego dzielnicowego,

-nie przekazywać pieniędzy obcym osobom (Warto skonsultować wpłatę/wypłatę dużej sumy pieniędzy przez seniora z członkiem najbliższej rodziny, pomóc może też Policja),

-nie podpisywać niezrozumiałych dokumentów,

-Warto weryfikować informacje podane przez osoby z „administracji”, sprawdzić prawdziwość podawanych informacji w spółdzielniach, u administratorów budynku lub instytucji (informacje
o kontroli z wodociągów, gazownictwa czy energetyki są wywieszone na tablicy ogłoszeń w bloku),

-Przypadki nadużyć przy zawieraniu umów można zgłaszać do UOKiK lub innych instytucji zajmujących się sprawami konsumentów (jest 14 dni na odstąpienie od niekorzystnej umowy),

-Wszystkie przypadki oszustw lub prób oszustwa należy zgłaszać Policji!

 

!!!OSTROŻNOŚĆ!!! CZUJNOŚĆ!!! OGRANICZONE ZAUFANIE!!!

 

Numer alarmowy: 112, Infolinia UOKiK: 801 440 220

 KOMISARIAT POLICJI WROCŁAW RAKOWIEC

ul. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA 94

          50-420 WROCŁAW

         TEL. 71/340-43-44 FAKS 71/340-43-91