Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zwrócił się z prośbą do Spółdzielni o podjęcie wspólnej inicjatywy polegającej na udzielaniu pomocy w składaniu i sprawniejszym rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego mieszkańcom Spółdzielni.

W obecnym czasie, gdy załatwianie wszelkich spraw życiowych jak i urzędowych jest bardzo utrudnione ważne jest, aby wyjść naprzeciw osobom, które mają trudną sytuację finansową i ubiegają się o dodatki mieszkaniowe.

Druki są dostępne na stronie MOPS, wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy wrzucić do skrzynki obok wejścia do Spółdzielni, po potwierdzeniu wniosek - razem z innymi dokumentami - zostanie przekazany bezpośrednio do punktu M.O.P.S. przy ul. Hubskiej 30/32

*szczegóły na stronie MOPS:  https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy lub pod tel.71 782 23 46 / 71 782 23 48

PISMO Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DODATEK MIESZKANIOWY KROK PO KROKU