Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" działając na podstawie ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych oraz zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/12/2020 z dnia 16.12.2020 r. informuje o zmianie stawek opłat za centralne ogrzewanie od 01.01.2021 r.

Zmiana jest skutkiem podwyższenia wysokości opłat przez dostawcę ciepła.

Nowy wymiar opłat obowiązujący od 01.01.2021 otrzymają Państwo do końca tego tygodnia.

Dla lokali mieszkalnych zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Tarnogórskiej 1:  

         UL. KATOWICKA, UL. CHORZOWSKA, UL. OPOLSKA

        1. Stawki za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych w kwotach brutto:

        - Stawka za koszty stałe energii cieplnej :              0,63 zł/m2/m-c

        - Stawka za koszty zmienne energii cieplnej :         2,67 zł/m2/m-c

          Razem stawka za energię cieplną :               3,30 zł/m2/m-c

Dla lokali mieszkalnych zasilanych z węzła cieplnego przy UL. GOGOLIŃSKA:

  1. Stawki za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych w kwotach brutto:

        - Stawka za koszty stałe energii cieplnej :              0,77 zł/m2/m-c

        - Stawka za koszty zmienne energii cieplnej :        2,16 zł/m2/m-c

          Razem stawka za energię cieplną :               2,93 zł/m2/m-c

  1. Stawka za podgrzanie wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w kwocie brutto:

          Stawka podgrzania wody użytkowej :               18,88 zł/m3

Dla lokali mieszkalnych zasilanych z węzła cieplnego przy UL. SIEWIERSKIEJ:

  1. Stawki za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych w kwotach brutto:

        - Stawka za koszty stałe energii cieplnej :            0,77 zł/m2/m-c

        - Stawka za koszty zmienne energii cieplnej :       2,16 zł/m2/m-c

          Razem stawka za energię cieplną :              2,93 zł/m2/m-c

  1. Stawka za podgrzanie wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w kwocie brutto:

          Stawka podgrzania wody użytkowej :                 18,88 zł/m3