Zarząd SM „Księże Małe” realizując swoje zobowiązania wobec mieszkańców, przedkłada kolejne informacje dotyczące aktualnych działań dotyczących Spółdzielni.