Zgodnie z naszą obietnicą przedstawiamy Państwu kolejne informacje z bieżących wydarzeń Spółdzielni.