Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” uprzejmie informuje, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej, które miały odbyć się w bieżącym roku.