Zarząd Spółdzielni zgodnie z obietnicą przedstawia Państwu kolejne istotne informacje z bieżących wydarzeń w Spółdzielni.