Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” uprzejmie informuje, że od dnia 8 czerwca 2021 r. nastąpi częściowe otwarcie Biura , które będzie czynne dla mieszkańców w wyznaczonych dniach: