Z uwagi na brak możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, przedstawiamy najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu.