Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020  dostępne jest dla Członków Spółdzielni w zakładce ZARZĄD -  po zalogowaniu się.