Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych informuje z trzymiesięcznym wyprzedzeniem o zmianie miesięcznych stawek opłat zależnych od Spółdzielni:

Zmiana wysokości opłat za lokale mieszkalne w zasobach SM Księże Małe od 1 czerwca 2021 r :

 

Nieruchomość ul. Chorzowska 1 - 17

Nieruchomość ul. Chorzowska 19 - 53

Nieruchomość ul. Chorzowska 2 - 10

Nieruchomość ul. Chorzowska 14 - 38

Nieruchomość ul. Chorzowska 57 - 59

Nieruchomość ul. Katowicka 5 - 25

Nieruchomość ul. Katowicka 27 - 45

Nieruchomość ul. Katowicka 24 - 64

Nieruchomość ul. Opolska 65 - 91

Nieruchomość ul. Gogolińska 1 - 11

Nieruchomość ul. Siewierska 3 - 11