Aktualności

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe" we Wrocławiu  zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATORA   d/s  TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH (kliknij aby otworzyć ogłoszenie) 

[28-09-2016r.]

 

 

LUSTRACJA

Uprzejmie informujemy iż w siedzibie Spółdzielni do wglądu dostępne są już dokumenty z lustracji Spółdzielni.

Serdecznie zapraszamy.

[10-08-2016r.]

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - W SPRAWIE KONKURSU NA PREZESA SM KSIĘŻE MAŁE.

Szanowni Państwo. Zgodnie z uchwałą nr 46/2016

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 8 oraz § 40 ust. 1 Statutu SM „Księże Małe” powołuje z dniem 1 sierpnia 2016 r. Pana Andrzeja Pyziołka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” we Wrocławiu.

Poniżej krótki list powitalny od przyszłego Prezesa Naszej Spółdzielni. 

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe

Mam 56 lat, posiadam wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie administracji w systemie prawa europejskiego , ukończyłem również studia podyplomowe o kierunku zarządzanie nieruchomościami.

Od 20 lat związany jestem ze spółdzielczością mieszkaniową. Doświadczenie zdobywałem  w jednej z największych spółdzielni we Wrocławiu posiadającej ponad 4500 członków. Podczas tego okresu poznałem każdy obszar działalności spółdzielczej począwszy od mistrza robót elektrycznych ( ze względu na posiadane uprawnienia), poprzez z-ce kierownika działu eksploatacji, kierownika tego działu aby ostatecznie  zarządzać działem eksploatacji i remontów. Kierowałem ponad 50 osobową grupą pracowników, od konserwatorów, gospodarzy budynków po pracowników administracyjnych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje czego efektem jest pozyskanie w 2009 roku licencji zarządcy nieruchomości oraz uprawnień zawodowych wydanych przez UDT,SEP,SIMP.

Obecnie pełnię również funkcję prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości „DOSZAN” we Wrocławiu.

Mam nadzieję, że doświadczenie jakie posiadam pomoże spełnić postawione przede mną cele i w sposób efektywny wykorzystać posiadane kompetencje.

Z poważaniem

Andrzej Pyziołek

[12-07-2016r.]

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW 

Szanowni Państwo,

wykonując obowiązki jako tymczasowy Zarząd SM Księże Małe informujemy, iż w dniu 21 maja 2016 r. odbyło się zwołane na ten dzień Walne Zgromadzenie SM Księże Małe.

Po otwarciu obrad, w związku z licznymi wątpliwościami grupy członków Spółdzielni co do działań organów Spółdzielni oraz chęcią zapoznania się z wynikami lustracji Spółdzielni, która nie została zakończona przed 21.05.2016 r., jak również w związku z prowadzoną procedurą wyboru nowych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie podjęło zdecydowaną większością głosów uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku, wskazując, że kontynuacja obrad nastąpi do dnia 30 września 2016 r., czyli po dokonaniu wyboru nowego Prezesa Zarządu SM Księże Małe.

Przerwanie i odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia uchwałą podjęta przez ten organ, czyli wolą członków SM Księże Małe przed wyczerpaniem porządku obrad jest zgodna z postanowieniami Statutu.

Zawieszenie obrad nie wstrzymuje w żaden sposób pracy Spółdzielni, w szczególności nie ma wpływu na wybór nowego Zarządu Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż o zaistniałej sytuacji tj.,  przerwaniu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd SM Księże Małe powiadomił Krajową Radę Spółdzielczą oraz Związek Rewizyjny.

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji

Z wyrazami szacunku

ZARZĄD SM KM

[14-06-2016r.]
W imieniu Rady Osiedla oraz własnym pragniemy Państwa zaprosić na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w dniu 18.06.2016 (sobota).

Szczegóły oraz plan imprezy 

[13-06-2016r.]
 

Poniżej kolejna informacje od Zarządu i Rady Nadzorczej - zapraszamy do lektury

 List nr 2 do mieszkańców SMKM

[11-05-2016r.]

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami od Zarządu i Rady Nadzorczej

 List do mieszkańców SMKM

[10-05-2016r.]
 

 

Przypominamy!

W każdy czwartek w godzinach 15:00 - 17:00 Zarząd przyjmuje wszystkich zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni.

[20-04-2016r.]
W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego

asp. Macieja Muzyk

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99)

w dniu 19.04.2016 w godzinach 18:00 - 19:00

oraz w dniu 22.04.2016 w godzinach 9:00 - 10:00

[19-04-2016r.]

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM KSIĘŻE MAŁE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu informuje, iż w dniu

25.03.2016r. nastąpiło odwołanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu uchwałami:

Nr 15/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu P. Waldemara Witczaka;

Nr 16/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Społecznego Członka Zarządu. P. Elżbiety Wowrzeczki

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe powołała Uchwałami:

Nr 17/2016 z dnia 24.03.2016r. - do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Janusza Cupera;

Nr 18/2016 z dnia 24.03.2016r. – do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Kamila Kwietniewskiego

[25-03-2016r.]

 

 

 Informujemy

Uprzejmie informujemy, że odbywające się w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 zajęcia ruchowe (aerobik, zajęcia dla seniorów) będą kontynuowane.
Aktualne informacje o terminie i czasie zajęć będą zamieszczane przez prowadzących na tablicach ogłoszeń.

[11.03.2015]

Petycja mieszkańców

Zarząd i Rada Nadzorcza SM KM otrzymały 26 lutego 2016 r. petycję dotyczącą projektu koncepcji rewitalizacji budynku przy ul. Tarnogórskiej 1.
Cieszymy się z rosnącego zainteresowania mieszkańców tym, co dzieje się na naszym osiedlu. Ponieważ tekst petycji wskazuje, że mieszkańcy mają pewne obawy i wątpliwości związane z projektem, Zarząd postanowił zaprosić Państwa w najbliższym czasie na spotkanie, gdzie będą mieli Państwo okazję wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Spotkania odbędą się w sali na ul. Tarnogórskiej 1. Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę Zarząd zaprosi na nie autorów projektu.

[10.03.2015]  

Zapraszamy
joga śmiechu

 

Uprzejmie informujemy, że w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1, mieszczącej się na I piętrze, odbywają się zajęcia ruchowe (aerobik):

  • poniedziałki i środy w godz. 19-20,
  • we wtorki i czwartki w godz. 20-21.

W sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 28 lutego w ramach projektu "Księże działa" odbędzie się spotkanie z Piotrem Bielskim - autorem książki "Joga śmiechu.Droga do radości.", warsztaty jogi śmiechu oraz projekcja filmu Jeszcze dalej niż północ". Wstęp wolny.

 [22.02.2015]  

 
 

 

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 1 lutego 2016r. lokal użytkowy o powierzchni 125 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Lokal funkcjonował jako warsztat samochodowy.

 Oferta najmu powinna zawierać:

  • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
  • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
  • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
  • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

[2015.11.05]

Wolne lokale do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni około 150 m2 usytuowane na I i II piętrze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

 Oferta najmu powinna zawierać:

  • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
  • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
  • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
  • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 [2015.09.25]

Piszą o osiedlu

W sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej, z dnia 2 maja 2015r., ukazał się obszerny artykuł o Księżu Małym autorstwa Aliny Urbaniak.
Dobrze, że zaczyna się o nas mówić także poza naszym osiedlem.

 

 Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

   
© ALLROUNDER