Aktualności

DYŻUR DZIELNICOWEGO

Zapraszamy, mieszkańców osiedla „Księże Małe” na spotkania z dzielnicowym, które odbędzie się w dniu

24 października 2018 r.   w godzinach od 13:00 do 14:00

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”

przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił  Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.

 [16.10.2018 r.]  


 

PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisko:

KOORDYNATOR D/S TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH  (czytaj więcej)

 [01.10.2018 r.] 


Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” informuje, że w dniu 14 września 2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział XII Cywilny Sygn. Akt XII C 1354/18 postanowił:

- uchylić postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 20.06.2018 r w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w całości;

(dotyczącego wstrzymania wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SM "Księże Małe" z dnia 05.04.2018 r.)

Oznacza to, że z dniem 14.09.2018 r. do Rady Nadzorczej zostały przywrócone osoby powołane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.04.2018 r. to jest:

Marek Sobczyk, Lidia Górska, Karolina Froń, Ryszarda Żukowska, Magdalena Korysławska, Barbara Skomorowska -Pudłowska, Piotr Połątkiewicz

 

ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KSIĘŻE MAŁE”

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 6/NPRN/09/2018 powołała z dniem 23.09.2018 r. Pana Piotra Romaszewskiego na Prezesa Zarządu SM „Księże Małe”

oraz Uchwałą nr 8/NPRN/09/2018 powołała z dniem 23.09.2018 r. Pana Dawida Kanara na Członka Zarządu SM „Księże Małe”.


 

 

 [26.09.2018 r.] 


OGŁOSZENIE

 

W dniu 07.09.2018 r. Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd SM „Księże Małe” dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na malowanie ścian i sufitów, oraz konserwację schodów i balustrad drewnianych w 15 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ Księże Małe” we Wrocławiu.

Prace będą wykonywane przez firmę:

GOBUD Zakład Ogólnobudowlany

Krystian Golański

Proszków 83, Środa Śląska

 

Zaproszenie do przetargu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Księże Małe" ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie ścian i sufitów, oraz konserwację schodów i balustrad drewnianych w 15 klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych SM "Księże Małe".

 [23.08.2018 r.] 


 

 

 

Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

                              

                                                                             

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zaczął obowiązywać nowy przepis dotyczący przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” 

Dane kontaktowe : 52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1   tel.: 71 342-65-60,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" został powołany Inspektor danych: Dane kontaktowe:   tel.: 71 342-65-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - ustawy z dnia   21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,- Kodeksu cywilnego, 

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Kodeksu cywilnego,

- Statutu Spółdzielni

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Zarząd Spółdzielni

 

 

 

 

 


Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

   
© ALLROUNDER