UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SM „KSIĘŻE MAŁE” zwołanego na dzień 24 czerwca 2023 r.

 

Zarząd informuje o ważniejszych zdarzeniach oraz działaniach Spółdzielni w miesiącu MAJU 2023 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

 

MOPS za pośrednictwem naszej spółdzielni informuje o kryteriach, które należy spełnić by otrzymać dodatek mieszkaniowy, czyli o formie pomocy dla mieszkańców potrzebujących wsparcia.

Zarząd informuje o ważniejszych zdarzeniach oraz działaniach Spółdzielni w miesiącu KWIETNIU 2023 r.