Pogotowie Instalacyjne M. Muntowski- po godzinie 15.00

Pogotowie Elektryczne,

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne

Pogotowie ciepłownicze tylko STARE ZASOBY

71 348-53-14    lub   71 348-65-11

Ogólnopolski numer alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Straż miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze tylko NOWE ZASOBY
993
Pogotowie wodociągów i kanalizacji 994
Komisariat Policji Wrocław-Rakowiec 47 87 143 44
  47 87 139 43
KIEROWNICY REWIRÓW DZIELNICOWYCH  47 87 139 39
Dzielnicowy 516-971-607
Policyjna Izba Dziecka 71 340-31-78
Pogotowie Opiekuńcze 71 799-89-06
Pogotowie Weterynaryjne 71 337-36-36
Pogotowie dla bezdomnych zwierząt 71 362-56-74
Centrum Zarządzania Kryzysowego 71 770-22-22