Poniżej podajemy odnośniki do aktów prawnych, które zostały opublikowane na stronach internetowych Sejmu RP.

Są to dokumenty regulujące działalność spółdzielni mieszkaniowych.

 

1. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych:

      http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010040027

2. Ustawa Prawo Spółdzielcze:

      http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210

3. Ustawa o Własności Lokali:

      http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388