Poniżej podajemy odnośniki do aktów prawnych, które zostały opublikowane na stronach internetowych Sejmu RP.

Są to dokumenty regulujące działalność spółdzielni mieszkaniowych.

 

1. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych:

      https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000438/U/D20230438Lj.pdf

2. Ustawa Prawo Spółdzielcze:

      https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820300210/U/D19820210Lj.pdf

3. Ustawa o Własności Lokali:

      https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940850388/U/D19940388Lj.pdf